Bản tin thuế số 01 tháng 10 năm 2018

Đại lý thuế – Công ty TNHH dịch vụ tư vấn A&T tổng hợp  văn bản mới số 01, tháng 10 năm 2018, cụ thể như sau:

 

1. Công văn số 3681/TCT-TNCN ngày 28/9/2018 về vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

        Không thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với các lao động có hợp đồng dưới 1 tháng, đối với các lao động dài hạn đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán.

        Xí nghiệp may Minh Hà thực hiện quyết toán thuế TNCN cho những lao động có hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên và đang làm việc tại thời điểm quyết toán nếu được cá nhân ủy quyền.

        Đối với các cá nhân có thu nhập bình quân tháng dưới mức 9 triệu, nếu trong năm Xí nghiệp may Minh Hà đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN, Xí nghiệp phải cấp chửng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân đối với số thuế TNCN đã khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế, Xí nghiệp may Minh Hà không cấp chứng từ khấu trừ.

Tệp đính kèm: Download

 

2. Công văn số 3703/TCT-DNL ngày 28/9/2018 về kê khai, nộp thuế của hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý

  • Về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nộp thay cho khách hàng từ hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ.

        Theo báo cáo của Agribank thì tài sản này thuộc quyền sở hữu của khách hàng (Bên đi vay) và khách hàng không có khả năng trả nợ phải bàn giao cho Ngân hàng để xử lý tài sản bảo đảm. Do đó, khi Ngân hàng thực hiện khai thác hoặc cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý thì thu nhập tính thuế TNDN được xác định bằng doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản trừ chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản bảo đảm mà Ngân hàng chi trả.

        Tương tự vướng mắc của Agribank, Bộ Tài chính đã có công văn số 5968/BTC-TCNH ngày 23/5/2018 trả lời Ngân hàng Bản Việt:

        “Đối với số tiền thu được từ cho thuê các bất động sản nắm giữ để cấn trừ khoản nợ đã cho vay nói trên, tổ chức tín dụng không hạch toán vào thu nhập. Tổ chức tín dụng theo dõi riêng để cấn trừ nợ sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế thay cho khách hàng theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.

        Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Agribank thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 712/TCT-DNL ngày 2/3/2018 của Tổng cục Thuế.

  • Về kê khai, nộp thuế

        Ngân hàng Agribank phải thực hiện theo dõi, hạch toán riêng doanh thu và các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác hoặc cho thuê tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý để xác định nghĩa vụ nộp NSNN.

Tệp đính kèm: Download

 

3. Công văn số 3707/TCT-TNCN ngày 28/9/2018 về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn

        Căn cứ theo hồ sơ Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp thì việc chuyển nhượng vốn từ cá nhân sang công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện sát nhập với công ty khác có dấu hiệu rủi ro. Giao Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra quá trình thành lập công ty cổ phần Econ Thăng Long, các lần thay đổi giấy phép kinh doanh và đối chiếu pháp luật hiện hành để xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân theo quy định.

Tệp đính kèm: Download

 

4. Công văn số 3709/TCT-QLN ngày 28/9/2018 về việc cưỡng chế nợ thuế

        Cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang nắm giữ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 – Điều 100 – Luật Quản lý thuế. Nguyên tắc thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế từ bên thứ ba được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 – Điều 100 – Luật Quản lý thuế. Trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu tiến hành phát mại tài sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị dầu khí thế chấp tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank – là bên thứ ba giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế) thì thứ tự thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 47 – Luật thi hành án dân sự nêu trên.

Tệp đính kèm: Download

 

5. Công văn số 3713/TCT-TNCN ngày 01/10/2018 về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trợ cấp 1 lần khi thôi công tác Hội Cựu chiến binh

       Trường hợp Cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; cựu chiến binh tham gia công tác tại cơ quan Hội Cựu chiến binh từ cấp huyện trở lên khi thôi làm công tác hội được hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Tệp đính kèm: Download 

     

6. Công văn số 3721/TCT-CS ngày 01/10/2018 về áp dụng phương pháp tính thuế

       Trường hợp Trung tâm Khoa học Môi trường và Sức Khỏe được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam cấp giấy phép hoạt động số 01/2018/SKHCN ngày 13/4/2018. Trong 1ĩnh vực hoạt động của Trung tâm có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trung tâm cam kết sẽ thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, tính thuế, kê khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra, xác minh tình hình thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; tình hình hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu ra, hạch toán doanh thu, chi phí và thu nhập của Trung tâm để hướng dẫn Trung tâm áp dụng phương pháp tính thuế GTGT và phương pháp tính thuế TNDN theo quy định.

Tệp đính kèm: Download

 

7. Công văn số 3724/TCT-CS ngày 01/10/2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

       Theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 301/2016/TT-BTC, hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và hướng dẫn cụ thể hơn “Chi cục Thuế địa phương là Chi cục Thuế nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với chủ tài sản là hộ gia đình, cá nhân; nơi đóng trụ sở cơ quan, tổ chức đối với chủ tài sản là tổ chức.

        Đối với hồ sơ khai thuế điện tử thì hồ sơ được nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

        Quy định tại Thông tư nhằm cụ thể hóa rõ địa điểm kê khai thu nộp và thuận lợi cho phân cấp ngân sách địa phương. Tuy nhiên, quy định nêu trên chưa thuận lợi cho người nộp thuế có đăng ký hộ khẩu thường trú một nơi nhưng cơ quan đăng ký xe (cơ quan công an) thực hiện đăng ký theo khu vực. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc nêu trên và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi nội dung này phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tệp đính kèm: Download

 

8. Công văn số 3728/TCT-QLN ngày 02/10/2018 về hướng dẫn hồ sơ xóa nợ

        Công ty thuộc trường hợp được xóa nợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Quản lý thuế. Công ty bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn do mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản, quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án không có nội dung thi hành án về tiền và tài sản nên Chi cục thi hành án không thi hành án đối với Quyết định tuyên bố phá sản nêu trên và đã có văn bản xác nhận về việc không thi hành án gửi cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hồ sơ cụ thể của Công ty để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho Công ty theo đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Quản lý thuế.

Tệp đính kèm: Download

 

9. Công văn số 3744/TCT-TNCN ngày 03/10/2018 về khai thuế TNCN

        Trường hợp các lao động làm việc tại Công ty CP Sông Đà 5 có phát sinh tạm khấu trừ nộp thuế TNCN tại Lào (nước đã có ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần). Người lao động là cá nhân cư trú có thu nhập tại hai nước là nước Lào và nước Việt Nam không thuộc các trường hợp được ủy quyền quyết toán theo điểm a.4, khoản 3, Điều 21 nêu trên. Do vậy, người lao động làm việc tại công ty CP Sông Đà 5 thuộc đối tượng phải trực tiếp đi quyết toán với cơ quan thuế.

        Người lao động tại Công ty CP Sông Đà 5 sẽ được trừ số thuế TNCN đã tạm khấu trừ tại nước Lào, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài (nước Lào). Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

        Theo đó, cá nhân người lao động sẽ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu biểu 02/QTT-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính chỉ tiêu số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài là chỉ tiêu số 39 – “số thuế đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)”).

Tệp đính kèm: Download

        Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!