Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hành vi vi phạm ...

Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn chứng từ

1. Phạm vi điều chỉnh: Cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc sử dụng ...

Nghị định 114/2020/NĐ-CP Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2020

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là ...

Nghị quyết 116/2020/QH14 Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

NGHỊ ĐỊNH 39/2018/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Công văn số 812/TCT-DNL

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Nghị quyết 42/NQ-CP về Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về Gia hạn thời giạn nộp thuế và tiền thuế đất

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Nghị định 22/2020/NĐ-CP về Quy định lệ phí môn bài

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

error: Content is protected !!