MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-C VỀ THUẾ TNDN VÀ TNCN

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, hiện đang có ...

3 ĐIỂM THAY ĐỔI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, có rất nhiều ...

LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN, TNDN NĂM 2020

Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cả nhân, tổ ...

CÁCH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LÃI VAY HỢP LÝ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHI PHÍ LÃI VAY HỢP LÝ  KHI TÍNH THUẾ TNDN      Cũng ...

TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ KHOẢN TRỢ CẤP NÀY CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ CHỊU THUẾ TNDN?

Những người lao động mất việc làm do doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, ...

CHI PHÍ MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO NHÂN VIÊN CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN?

Ngoài chi phí bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Nhà nước, ...

7 GIAO DỊCH DOANH NGHIỆP KHÔNG SỬ DỤNG TIỀN MẶT

Với sự phát triển của công nghệ thì thanh toán không dùng tiền mặt đang ...

NHỮNG LƯU Ý KHI DOANH NGHIỆP MUA XE CỦA CÁ NHÂN

      Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng xe ô tô nhưng đi ...

NHỮNG LƯU Ý KHI NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH ĐỂ TRÁNH BỊ PHẠT CHẬM NỘP

      Tại sao đã nộp thuế TNDN đầy đủ nhưng vẫn bị phạt ...

THƯỞNG – CHI PHÍ HỢP LÝ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP DOANH NGHIỆP?

      Thưởng – Chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu ...

error: Content is protected !!