Khoản chi khấu hao tài sản cố định nào không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

  Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ với quý khách hàng khoản chi ...

KH TSCĐ Thông tư 28_2017_TT-BTC_12 04 17 Sửa đổi bổ sung TT45- 2013

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 28/2017/TT-BTC Ngày ban hành 12/04/2017 Ngày có hiệu lực ...

Những trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu và điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT

    Ngoài những trường hợp xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, dịch vụ ra ...

error: Content is protected !!