8 THAY ĐỔI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI KHAI THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, có một số ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-C VỀ THUẾ TNDN VÀ TNCN

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, hiện đang có ...

3 ĐIỂM THAY ĐỔI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, có rất nhiều ...

LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN, TNDN NĂM 2020

Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cả nhân, tổ ...

CÁCH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LÃI VAY HỢP LÝ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHI PHÍ LÃI VAY HỢP LÝ  KHI TÍNH THUẾ TNDN      Cũng ...

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THUẾ VỚI NHÀ THẦU TRUNG QUỐC TẠI MỎ MẠO KHÊ

Ngày 9/10/2020 tại trụ sở công ty TNHH Dịch vụ Đại Lý Thuế A&T đã ...

9 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

      Chúng ta đều biết đối với cơ sở kinh doanh kê khai ...

6 ĐIỂM THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2020

      Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ...

error: Content is protected !!