8 THAY ĐỔI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI KHAI THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, có một số ...

9 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

      Chúng ta đều biết đối với cơ sở kinh doanh kê khai ...

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

      Trong quá trình thực hiện việc kê khai thuế GTGT hàng tháng, ...

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG

Cách khắc phục lỗi kê khai sai chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT ...

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

Anh(chị) băn khoăn những trường hợp nào được chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT ...

Những quy định mới về luật thuế 2019

Hôm nay Đại lý Thuế A&T sẽ cùng các ban tìm hiểu về những cập ...

Hoàn thuế GTGT: Đối tượng và các trường hợp được hoàn?

   Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ đối tượng và các trường hợp ...

Những trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu và điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT

    Ngoài những trường hợp xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, dịch vụ ra ...

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

   Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (ngoại trừ một số trường hợp hàng hóa ...

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

    Các nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào    Việc khấu trừ ...

error: Content is protected !!