Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hành vi vi phạm ...

Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn chứng từ

1. Phạm vi điều chỉnh: Cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc sử dụng ...

Nghị định 114/2020/NĐ-CP Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2020

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là ...

Nghị quyết 116/2020/QH14 Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về Gia hạn thời giạn nộp thuế và tiền thuế đất

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Nghị định 22/2020/NĐ-CP về Quy định lệ phí môn bài

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14_13/06/2019

      Thông tin chính văn bản:       – Luật này quy ...

Thông tư số 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

CP đã ban hành Thông tư số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của ...

Thông tư số 87/2018/TT-BTC về Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về Thuế

        BTC đã ban hành TT số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, ...

error: Content is protected !!