HƯỚNG DẪN VIẾT HÓA ĐƠN, KÊ KHAI, HẠCH TOÁN HÀNG BIẾU TẶNG

Doanh nghiệp thường phát sinh các khoản chi phí liên quan đến cho biếu tặng ...

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ NGÀY LẬP VÀ NGÀY KÝ KHÁC NHAU XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Tại một số đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử, do đặc thù kinh ...

CÁ NHÂN BÁN TÀI SẢN

Cá nhân bán tài sản cho doanh nghiệp có cần mua hóa đơn bán lẻ ...

HÓA ĐƠN KHI VIẾT SAI VÀ CÁCH XỬ LÝ

      Viết hóa đơn là 1 trong nhiều nhiệm vụ của kế toán, ...

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP BỎ TRỐN

      SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP BỎ TRỐN       ...

QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

      Quy định thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ...

LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ ĐƯỢC KÈM BẢNG KÊ KHÔNG?

Căn cứ Pháp lý: Theo K1 và K3 Điều 3 thông tư 32/2011: Hóa đơn ...

CÓ NHẤT THIẾT PHẢI CÓ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HAY KHÔNG?

Tại công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn: “Trường hợp ...

CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN GIẤY KHÔNG?

Căn cứ Điều 35 và Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về tính hiệu lực của ...

error: Content is protected !!