Bản tin thuế số 04 tháng 08 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 04, tháng 08 năm 2020, cụ thể như sau:

      1 – Công văn số 3328/TCT-CS  ngày 14/8/2020 về về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở

      Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

      “Điều 3. Bổ sung khoản 4 vào Điều 5 như sau:

      “4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này của thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định trừ (-) đi số tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”.”

      Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ kèm theo, pháp luật đất đai chưa có quy định cụ thể về xác định thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời gian sử dụng đất lâu dài khi chuyển mục đích sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó Cục Thuế xem xét, hướng dẫn xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đối với bà Lê Thị Thu Hà theo đúng quy định của pháp luật.

      2 – Công văn số 3330/TCT-CS ngày 14/8/2020 về thuế GTGT

      Trường hợp Công ty Việt Nam (sau đây gọi tắt là người bán) mua hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại cho khách hàng là doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là người mua) với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam và người mua là người làm thủ tục hải quan nhập khẩu và nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) ở khâu nhập khẩu thì hoạt động bán hàng hóa nêu trên không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% và thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định, người bán phải lập hóa đơn, tính và kê khai thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa cho khách hàng Việt Nam theo quy định. Đối với thuế GTGT đầu vào: Trường hợp người nộp thuế có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu mang tên người nộp thuế và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì người nộp thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

      3 – Công văn số 3349/TCT-PC ngày 14/8/2020 về việc xử phạt hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa

      Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

      “2. Vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.”

      Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn xảy ra trước thời điểm 01/7/2020 dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế được phát hiện, xử lý từ ngày 01/7/2020 thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2014/TT-BTC.

      4 – Công văn số 3359/TCT-DNL ngày 14/8/2020 về  hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.

      1. Về khai, nộp thuế tập trung tại Trụ sở chính

      Trường hợp Ngân hàng TMCP Bản Việt hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có chi nhánh phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc tính, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

      2. Về thực hiện hóa đơn điện tử

      Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó, đề nghị Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

      5 – Công văn số 3363/TCT-DNNCN ngày 17/8/2020 về biểu mẫu thuế TNCN

      Công ty tài chính MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đề xuất việc đăng ký cam kết thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua phần mềm quản lý nhân sự nội bộ của Công ty thì phần mềm quản lý nhân sự nội bộ của Công ty phải đảm bảo điều kiện biểu mẫu thể hiện danh sách các cá nhân làm cam kết trên phần mềm phải phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và biểu mẫu thể hiện danh sách các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm phải phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời Công ty phải cam kết tính chính xác, trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật và có chữ ký xác nhận từ phía người lao động có mặt trong danh sách về số liệu, nội dung thể hiện trong danh sách nêu trên.

      6 – Công văn số 3401/TCT-CS ngày 19/8/2020 về xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần dược Hậu Giang

      Ngày 25/7/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang thông báo giải thể chấm dứt tồn tại của Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm DHG (lý do giải thể: Chấm dứt tồn tại) và ngày 02/8/2018 Công ty TNHH một thành viên In bao bì DHG 1 (lý do giải thể: Công ty bị sáp nhập). Ngày 31/12/2019, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang chuyển hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Công ty cổ phần dược Hậu Giang về đăng ký biến động (sáp nhập) hình thức Công ty mẹ, Công ty con.

      Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang phối hợp với các cơ quan có liên quan (Cục Thuế TP Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ) rà soát trường hợp cụ thể của Công ty TNHH MTV In bao bì DHG 1, Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty cổ phần dược Hậu Giang để xác định thực chất của hoạt động sáp nhập/chuyển nhượng (chuyển nhượng bất động sản/chuyển nhượng dự án đầu tư hay chênh lệch từ đánh giá tài sản khi sáp nhập doanh nghiệp) để hướng dẫn doanh nghiệp xác định nghĩa vụ thuế TNDN theo đúng quy định pháp luật.

 Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!