Bản tin thuế số 02 tháng 11 năm 2019

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 02, tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau:

 

      1 – Công văn số 4349/TCT- KK ngày 25/10/2019 về việc kê khai thuế GTGT

      Trường hợp Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam là người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án tại Hà Nội và dự án đầu tư nhà máy sản xuất tại tỉnh Nghệ An thì:

      – Đối với dự án Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Biomass Fuel Việt Nam tại Nghệ An:

      + Trường hợp Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật thì Công ty không phải kê khai thuế GTGT của dự án.

      + Trường hợp Công ty NHH Biomass Fuel Việt Nam không được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất thì Công ty lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư tại Nghệ An.

      – Đối với hoạt động của dự án tại Hà Nội:

      Trường hợp Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật có dự án kinh doanh tại Hà Nội để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam (quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu) nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất thì phải thành lập chi nhánh riêng để thực hiện hoạt động này và kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý chi nhánh theo quy định.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      2 – Công văn số 4362/TCT-DNNCN ngày 28/10/2019 về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài

      Trường hợp Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thực hiện dịch vụ quản lý, bảo trì cầu, đường bộ và đường thủy nội địa… thì Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định và hướng dẫn thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế về tiền lương, tiền công theo quy định và Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      3 – Công văn số 4373/TCT-CS ngày 28/10/2019 về lệ phí môn bài của Chi nhánh doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

      Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Điều 18 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Khoản 1, 4 Điều 46 Luật Doanh nghiệp, trường hợp chi nhánh của công ty TNHH Thể thao Minh Khôi được thành lập khi công ty TNHH Thể thao Minh Khôi đã được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; Chi nhánh này được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh (không phải Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì Chi nhánh của công ty TNHH Thể thao Minh Khôi không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 18 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

 

      4 – Công văn số 4376/TCT-CS ngày 28/10/2019 về chính sách thuế

  1. Về chính sách thuế giá trị gia tăng

      Trường hợp Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ ô tô cho Giám đốc công ty mượn tiền không tính lãi thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

  1. Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

      Về nguyên tắc trường hợp doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân mượn tiền không tính lãi suất thì đây là hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch trên thị trường nên khoản vay này thuộc diện bị cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

 

      5 – Công văn số 4398/TCT-KK ngày 29/10/2019 về việc khai thuế giá trị gia tăng liên quan đến Chi nhánh

      Trường hợp Công ty (tại tỉnh Bình Dương) đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, Chi nhánh (tại thành phố Hà Nội) trực tiếp xuất hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ và có phát sinh doanh thu thì Chi nhánh thực hiện:

      – Tạo hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 37/2017/TT-BTC nêu trên và các Thông tư sửa đổi, bổ sung có liên quan.

      – Hạch toán riêng doanh thu, thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh và khai thuế, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại thành phố Hà Nội theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên và các Thông tư sửa đổi, bổ sung có liên quan.

      – Công ty phải xuất hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh đối với hàng hóa chuyển giao cho Chi nhánh bán hàng theo hướng dẫn tại Điểm 2.6(a) Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

      Đối với hóa đơn GTGT đầu vào mang tên người mua và mã số thuế của Công ty đã được Công ty khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhưng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi  nhánh:

      + Trường hợp Công ty chưa được cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế kỳ tính thuế có liên quan tại trụ sở Công ty thì Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào tương ứng và lập biên bản bàn giao cho Chi nhánh để Chi nhánh khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh;

      + Trường hợp Công ty đã được cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế kỳ tính thuế có liên quan tại trụ sở Công ty thì thực hiện theo kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế có liên quan.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      6 – Công văn số 4400/TCT-DNNCN ngày 29/10/2019 về chính sách thuế đối với khoản thưởng chuyến du lịch nghiên cứu thị trường cho nhân viên

      Trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có thưởng cho tất cả nhân viên chuyến di tham quan du lịch – học tập – nghiên cứu thị trường thì trường hợp nội dung chi trả khoản chi phí cho chuyến đi tham quan du lịch – học tập – nghiên cứu thị trường nêu trên ghi rõ tên của người lao động được hưởng hoặc khoản tiền thưởng này được thanh toán cho từng người lao động thì khoản tiền thưởng này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.

      Tệp đính kèm: Download.

 

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!