Bản tin thuế số 03 tháng 11 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

      1 – Công văn số 4818/TCT-PC ngày 23/10/2020 về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

      Giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kê khai và Kế toán thuế để nâng cấp ứng dụng, đáp ứng yêu cầu, triển khai thực hiện quy định về lập biên bản vi phạm hành chính điện tử từ ngày 05/12/2020.

      Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nêu trên tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thi hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP từ ngày 05/12/2020.

      Nội dung chi tiết quý Hội viên xem trong công văn.

      2 – Công văn số 4819/TCT-PC ngày 12/11/2020 về việc chuyển lỗ và xử phạt hành vi trốn thuế qua thanh tra thuế.

     Trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế thuộc trường hợp ấn định thuế sẽ bị cơ quan thuế có thấm quyền ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn định các yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp. Việc ấn định thuế là phương pháp xác định số thuế phải nộp hoặc xác định các yếu tố liên quan để xác định số thuế phải nộp.

      Liên quan đến vấn đề chuyển lỗ đối với trường hợp người nộp thuế bị ấn định thuế, theo quy định về pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có số lỗ của các năm trước còn trong thời gian được chuyển lỗ theo quy định thì được chuyến lỗ sang những năm sau cho đến khi hết thời hạn được chuyển lỗ. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế chưa có quy định không được chuyển lỗ trong trường hợp người nộp thuế bị ấn định thuế.

      Đề nghị Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, hồ sơ, tài liệu thực tế và hướng dẫn tại Quy trình tham gia tố tụng hành chính về thuế ban hành kèm Quyết định số 695/QĐ-TCT ngày 06/06/2019 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế để xây dựng phương án tố tụng phù hợp khi tham gia tranh tụng.

      3 – Công văn số 4827/TCT-CS ngày 12/11/2020 về chính sách thuế nhà thầu.

      Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1, khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất xứ lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 8076/CT-TTHT ngày 27/8/2020. Theo đó, Trường hợp Công ty TNHH Oto Vina ký hợp đồng với Công ty Luật có trụ sở tại Hàn Quốc để được cung cấp dịch vụ về việc soạn thảo và chuẩn bi các hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch vay vốn theo yêu cầu của ngân hàng cho vay tại Hàn Quốc và tư vấn về vấn đề pháp lý thì thu nhập mà Công ty Luật có trụ sở tại Hàn Quốc nhận được từ việc cung cấp các dịch vụ nêu trên do Công ty TNHH Oto Vina chi trả thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính

      4 – Công văn số 4854/TCT-CS ngày 13/11/2020 về giải đáp chính sách tiền thuế đất

      Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên) thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp sau khi làm các thử tục để được miễn tiền thuê đất theo quy định; trường họp chậm làm thủ tục miễn tiền thuê đất thì chỉ được miễn tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ xin miễn tiền thuê đất.

      Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất và miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê) có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất, diện tích nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất vào mục đích kinh  doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và khoản 2 Điều 42 Nghi định số  151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

      5 – Công văn số 4880/TCT-CS ngày 16/11/2020 về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ nhà, đất

      Trường hợp Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum bán tài sản đảm bảo tiền vay đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tai thửa đất số 226, tờ bản đồ số 19, địa chỉ đường Hoàng Văn Thụ, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (tài sản đã được ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BX 715960 ngày 20/4/2015) theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay (thuộc trường hợp không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng) và người trúng đấu giá là Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum thì giá tính thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá nhà, đất tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum với Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum nếu giá nhà, đất tại Hợp đồng mua bán này cao hơn giá do Uy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

      6 – Công văn số 4918/TCT-CS ngày 15/11/2020 về việc thực hiện NĐ số 41/2020/NĐ-CP

      Tại công văn số 1507/TCTK-PPCĐ ngày 10/11/2020, Tổng cục Thống kê có ý kiến: “Trên cơ sở đặc điểm, bản chất và phạm vi của hoạt động thu phí đường bộ của dự án BOT và căn cứ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê đề nghị Tổng cục Thuế xếp hoạt động thu phí đường bộ của dư án BOT vào ngành H – Vận tải, kho bãi với mã cấp 5 là 52252: Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ (hoạt động vận hành, khai thác đường bộ).”

      Căn cứ các quy định và trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Thống kê nêu trên, trường hợp hoạt động thu phí đường bộ dự án BOT thuộc ngành kinh tế quy định tại Điều 2 Nghi định số 41/2020/NĐ-CP (ngành vận tải kho bãi) và trong năm 2019  hoặc năm 2020 doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có phát sinh doanh thu từ hoạt động này thì được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!