Bản tin thuế số 03 tháng 6 năm 2018

Đại lý thuế – Công ty TNHH dịch vụ tư vấn A&T tổng hợp văn bản mới tháng 6 số 03 năm 2018 như sau:
1. Công văn số 2043/TCT-CS ngày 28/05/2018 về thuế tài nguyên đá làm vật liệu xây dựng thông thường
   – Trường hợp đá khai thác sau nổ mìn, được phân loại theo sản lượng của từng loại đá như: đá hộc, đá dăm các loại và được bán ra thì áp dụng giá bán đơn vị của từng loại đá để xác định giá tính thuế tài nguyên cho toàn bộ sản lượng đá cùng loại thu được trong kỳ (gồm: Sản lượng đá sau khai thác thu được qua phân loại và sản lượng đá đưa vào xay nghiền thu được trong kỳ, không phân biệt đã tiêu thụ hết hay tồn kho), nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên đơn vị của mỗi loại đá do UBND cấp tỉnh quy định.
   – Trường hợp đá khai thác sau nổ mìn, được đưa vào xay, nghiền, phân loại sản phẩm đá các ly (đá dăm các loại) mới bán ra thì áp dụng giá bán đơn vị của từng loại đá bán ra để xác định giá tính thuế tài nguyên cho sản lượng từng loại đá thu được qua xay, nghiền, phân loại, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên đơn vị của mỗi loại đá do UBND cấp tỉnh quy định.

    Tệp đính kèm: Download

2. Công văn số 2087/TCT-KK ngày 29/05/2018 khai thuế GTGT đối với Chi nhánh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính
   – Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công ty có trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh. Chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty.
   – Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc thì Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1 , Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

    Tệp đính kèm: Download

3. Công văn số 2096/TCT-DNL ngày 30/05/2018 chính sách thuế nhà thầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong
    Trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan Vân Phong để lưu kho, thực hiện các hoạt động pha chế, chuyên loại xăng dầu,… nhằm mục đích bán hàng vào nội địa, chuyển quyền sở hữu hoặc bán xuất khẩu thì các doanh nghiệp này được xác định là tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam (cụ thể là kho ngoại quan Vân Phong).
    Thuế TNDN của NTNN phải nộp – Lợi nhuận ròng của NTNN x Thuế suất thuế TNDN (Trong đó: Lợi nhuận ròng của NTNN = Phụ phí thị trường tại Kho ngoại quan Vân Phong – Chi phí vận chuyển của NTNN – Chi phí thuê kho).

    Tệp đính kèm: Download

4. Công văn số 2103/TCT-CS ngày 30/05/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản
    Từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018, trường hợp, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản thì doanh nghiệp thực hiện tính tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để xác định thuế GTGT cho phù hợp.
   Trường hợp, tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp, tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.
Từ ngày 01/02/2018, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

    Tệp đính kèm: Download

5. Công văn số 2104/TCT-CS ngày 30/05/2018 về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
    Sản phẩm sữa tươi sống được xác định là sản phẩm chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường do cơ sở tự chăn nuôi, sản xuất bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua (được chế biến từ sữa tươi sống) là sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%.
    Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.
   Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 12386/CT-TTHT ngày 14/12/2017: các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa trực thuộc Công ty mẹ – Công ty Cổ phần sữa Việt Nam là doanh nghiệp hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân riêng thì khi bán hàng hóa, dịch vụ các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Do đó, đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa nêu trên thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT như cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung là không phù hợp.

    Tệp đính kèm: Download

6. Công văn số 2111/TCT-CS ngày 30/05/2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ.
    Theo Đơn thư Bà Nguyễn Thị Giáp trình bày thì gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhật và vợ là bà Nguyễn Thị Giáp có mua nhà của ông Nguyễn Hữu Đạt và được Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi xác nhận ngày 02/4/1987, tại thời điểm bán nhà ông Nguyễn Hữu Đạt có Phiếu thu lệ phí bán nhà do Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Vinh lập số tiền là 18.000 đồng, đây là khoản thu đối với người bán, không phải là khoản thu lệ phí trước bạ đối với người mua khi đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất.
    Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhật và bà Nguyễn Thị Giáp chưa nộp lệ phí trước bạ và chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, nay gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhật và bà Nguyễn Thị Giáp đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với ngôi nhà nhận chuyển nhượng nêu trên thì gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhật và bà Nguyễn Thị Giáp phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP nêu trên.

    Tệp đính kèm: Download

7. Công văn số 2165/TCT-CS ngày 04/06/2018 về thuế GTGT đối với hoạt động gia công nuôi cá
    Trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang có ký hợp đồng gia công nuôi cá số BO4/001/HĐGC-HSVL ngày 01/3/2017 với Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen tại Vĩnh Long. Theo nội dung hợp đồng, Chi nhánh công ty TNHII TM DV Hồng Sen tại Vĩnh Long (bên đặt gia công): chịu chi phí thức ăn, ao nuôi cá. Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang (bên nhận nuôi gia công): chịu mọi chi phí có liên quan đến hoạt động gia công nuôi cá như cá giống, thuốc trị bệnh, tiền điện, chi phí liên quan đến quá trình nuôi (trừ thức ăn cho cá). Khi thu hoạch cá, Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang nhận tiền dịch vụ gia công nuôi cá từ Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen thì tiền công nuôi cá nhận từ Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

    Tệp đính kèm: Download

8. Công văn số 2171/TCT-CS ngày 04/06/2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cho thuê máy chủ
    Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ cho khách hàng ở Hàn Quốc và máy chủ được đặt tại công ty (Việt Nam) thì dịch vụ này không được coi là dịch vụ xuất khẩu và thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

   Tệp đính kèm: Download

   Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!