Bản tin thuế số 05 tháng 10 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 05, tháng 10 năm 2020, cụ thể như sau:

      1 – Công văn số 4278/TCT-CS ngày 09/10/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

      Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản thu nhập này được miễn thuế TNDN; trường hợp sản phẩm chỉ qua sơ chế thì không được ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

      Nếu quá trình chế biến đối với từng loại sản phẩm của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía – lạp xưởng Tân Huê Viên có sử dụng nông sản chưa qua chế biến (nông sản thô), nông sản mới qua sơ chế thông thường và các nguyên liệu khác, trong đó tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu đầu vào là các nông sản chưa qua chế biến và các nông sản mới qua sơ chế thông thường chiếm từ 30% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thu nhập từ hoạt động chế biến này của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng.

      Về trường hợp doanh nghiệp đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi, Bộ Tài chính đã có công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (photo các công văn kèm theo).

      2 – Công văn số 4318/TCT-CS ngày 13/10/2020 về xác định đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

      Hiện nay, tại một số địa phương phát sinh trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập để quản lý dự án BOT đường bộ. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh là “Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ”. Ngành “Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ” là ngành kinh tế cấp 3 thuộc ngành kinh tế cấp 1 “Xây dựng” quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

      Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp, chi nhánh nêu trên chỉ phát sinh doanh thu của hoạt động thu phí đường bộ của dự án BOT mà đơn vị quản lý.

      Vấn đề vướng mắc phát sinh là doanh thu của hoạt động thu phí đường bộ của dự án BOT có phải là doanh thu thuộc ngành “Xây dựng” để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ hay không?

      Để đảm bảo cơ sở thực tiễn và pháp lý giải quyết vướng mắc của các cơ quan quản lý thuế cũng như các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế kính đề nghị Quý Bộ có ý kiến cụ thể về hoạt động quản lý, thu phí đường bộ dự án BOT giao thông có thuộc ngành “Xây dựng” hay không để xử lý gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

      3 – Công văn số 4342/TCT-CS  ngày 15/10/2020 về ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư mới của doanh nghiệp thành lập trong khu công nghiệp

      Trường hợp dự án đầu tư mới của doanh nghiệp thành lập trong khu công nghiệp trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì dự án đầu tư mới của doanh nghiệp đáp ứng đồng thời hai điều kiện được hưởng ưu đãi là ưu đãi theo điều kiện địa bàn khu công nghiệp được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo và ưu đãi theo địa bàn kinh tế xã hội khó khăn là thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm, miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Doanh nghiệp được lựa chọn 1 trong 2 mức ưu đãi trên để áp dụng xuyên suốt quá trình ưu đãi.

      Trường hợp dự án đầu tư mới của doanh nghiệp chỉ thành lập trong KCN không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư tại KCN theo quy định của pháp luật thuế TNDN là miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo, không được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 17%.

      Về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng tại địa bàn khu công nghiệp, Tổng cục Thuế đã có công văn số 292/TCT-DNL ngày 23/01/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc (bản photocopy công  văn đính kèm).

      4 – Công văn số 4387/TCT-CS ngày 16/10/2020 về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.

      Trường hợp Công ty cổ phần Thuỷ điện Liên Gích được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định pháp luật đất đai thì việc miễn tiền thuê đất được thực hiện như sau:

      – Về việc miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản: ngày 26/03/2019 (ngày Nghị định số 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) công ty nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất và thời gian miễn tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

      – Về miễn tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư: trường hợp dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn tiền thuê đất thấp hơn quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì được hưởng miễn tiền thuê đất thời hạn ưu đãi còn lại khoản 4, khoản 6 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp chậm nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất thì thời gian chậm nộp hồ sơ không được miễn tiền thuê đất.

      – Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Việc xác định dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư và cơ quan liên quan xác định cụ thể theo đúng trách nhiệm được giao.

      5 – Công văn số 4388/TCT- HTQT ngày 16/10/2020 về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

      – Căn cứ các Hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng số BPP-AGT1810-0146 ký ngày 01/11/2018 xác định mức độ tuân thủ dự án đối với các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất, rà soát thông số kinh tế và kỹ thuật chủ yếu đối với mô hình tài chính…, Hợp đồng số BPP-AGT1903-0068 ký ngày 01/5/2019 cung cấp các dịch vụ đánh giá khả thi, hỗ trợ đàm phán các hợp đồng, đánh giá, thẩm định tư vấn tài chính dưới hình thức cử các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam…

      Theo thông tin tra cứu, Công ty Poyry và Công ty Vĩnh Châu còn ký Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật về giám sát quản lý thực hiện dự án, thẩm tra thiết kế kỹ thuật của tổng thầu EPC, theo dõi quá trình xây dựng và vận hành dự án, bao gồm việc đấu nối phát điện dự án điện gió lên lưới điện 110 KV của EVN.

      Trường hợp Công ty Poyry cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ giám sát kỹ thuật và quản lý dự án theo các Hợp đồng nêu trên cho Dự án Điện gió tại Sóc Trăng từ năm 2018 đến nay, thì Công ty Poyry được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

      6 – Công văn số 4401/TCT-PC ngày 19/10/2020 về xử phạt vi phạm hành chính.

      Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra trước ngày 01/7/2020 và được phát hiện, xử lý từ ngày 01/7/2020 được xử lý như sau:

      1. Trường hợp hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng hóa đơn không đúng quy định xảy ra trước thời điểm 01/7/2020 dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế được phát hiện, xử lý từ ngày 01/7/2020 thì hành vi này bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế hoặc hành vi trốn thuế, không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

      2. Trường hợp người nộp thuế thực hiện hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng hóa đơn không đúng quy định nhưng không dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế và thuộc trường hợp bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế thì người nộp thuế bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng hóa đơn không đúng quy định theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 và bị xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

      7 – Công văn số 4433/TCT-CS ngày 21/10/2020 về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

      Công ty TNHH Bayer Việt Nam chuyển nhượng Dự án đầu tư “nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản của Công ty TNHH Bayer Việt Nam” với mục tiêu vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho một pháp nhân khác tại Việt Nam; Dự án đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư, Bên nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện mà không thay đổi mục tiêu đầu tư.

      Trường hợp Công ty TNHH Bayer Việt Nam không tách riêng được phần dự án đầu tư sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT với phần dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm không chịu thuế GTGT thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư với thuế suất 10%.

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!