Đại lý thuế

Thực hiện chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế, Đại lý thuế A&T Quảng Ninh  sẽ giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong công tác kế toán thuế dành thời gian cho hoạt động kinh doanh chính của mình, cũng như thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy. Đại lý thuế A&T sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký ban đầu về thuế thay cho doanh nghiệp đúng như quy định của Luật Quản lý thuế về hợp đồng dịch vụ đại lý thuế đã ký kết với các doanh nghiệp.

Đại lý thuế A&T

Đại lý thuế A&T chúng tôi sẽ thực hiện những thủ tục sau:

  • Thực hiện kê khai, đăng ký thuế;
  • Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu;
  • Làm các thủ tục đóng thuế;
  • Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;
  • A&T chịu trách nhiệm ký trên toàn bộ các hồ sơ kê khai thuế, văn bản làm việc với cơ quan thuế, giấy tờ gửi cho cơ quan thuế theo Quy định của Luật quản lý thuế.
  • Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định;
  • Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan quản lý thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định;
  • Báo cáo quyết toán thuế hàng năm;
  • Làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền.
  • Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

   Đại lý thuế A&T cam kết, nếu phát sinh các khoản phạt trong phạm vi của Đại lý thuế chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!