Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt được xác định như thế nào?

Xác định doanh thu đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt như thế nào?

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì việc xác định doanh thu như thế nào? Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ như sau:

Căn cứ Pháp lý: Tại tiết m, khoản 3, Điều 5 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn:

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!