MỘT SỐ THỦ TỤC THUẾ GIÀNH CHO DOANH NGHIỆP NẰM TRONG ĐỊA BÀN SẮP XẾP – SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TẠI QUẢNG NINH

      Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long; Thành lập, thay đổi một số địa bàn hành chính cấp phường xã tại thành phố Uông Bí, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu.

      Là doanh nghiệp nằm trong các địa bàn nói trên khi thực hiện các thủ tục về thuế và hóa đơn từ ngày 01/02/2020, kế toán cần lưu ý một số điểm sau đây:

      Đối với Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại địa bàn huyện Hoành Bồ (cũ), khi nộp thuế, phí và các khoản thu NSNN, NNT chọn tên Kho bạc Nhà nước là: Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh (Mã số trên hệ thống nộp thuế điện tử: 2811 – VP KBNN Quảng Ninh).

      Đối với những Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại các địa bàn huyện, phường, xã, thị trấn nêu trên thực hiện gửi hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở về cơ quan cấp đăng ký kinh doanh theo quy định. Các tổ chức kinh tế thì gửi hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở về cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi thông tin trên mẫu dấu thì NNT thực hiện các thủ tục thay đổi mẫu dấu, đăng ký mẫu dấu theo quy định. Doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục thay đổi thông tin này trước ngày 10/02/2020.

      Ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” thì kế toán doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin hóa đơn, ấn chỉ như sau:

      Đối với hóa đơn do doanh nghiệp đã thông báo phát hành với cơ quan Thuế nhưng chưa sử dụng hết: Nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp thì thực hiện lập và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014). Trường hợp không tiếp tục sử dụng thì thực hiện hủy và gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan Thuế (mẫu TB03/AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014).

      Đối với hóa đơn doanh nghiệp mua tại cơ quan Thuế còn tồn chưa sử dụng: Doanh nghiệp thực hiện đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn để tiếp tục sử dụng. Trường hợp không tiếp tục sử dụng thì thực hiện hủy và gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan Thuế (mẫu TB03/AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014).

      *Chi tiết tại Công văn số 688/CT-TB ngày 03/02/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!