Bản tin thuế số 04 tháng 12 năm 2018

      Đại lý thuế – Công ty TNHH dịch vụ tư vấn A&T tổng hợp văn bản mới số 04, tháng 12 năm 2018, cụ thể như sau:

 

1 – Công văn số 5215/TCT-CS ngày 19/12/2018 về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của tổ chức nước ngoài

         Về nguyên tắc tổ chức ở nước ngoài (Bên chuyển nhượng) ký hợp đồng với một tổ chức ở nước ngoài khác (Bên nhận chuyển nhượng) để chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (tên miền này có nguồn gốc từ Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam cấp, quản lý) thông qua Nhà đăng ký tên miền ở nước ngoài và phát sinh thu nhập thì Bên chuyển nhượng thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2%.

        Về cơ chế khai, nộp thuế: Khi Nhà đăng ký tên miền thông báo cho VNNIC về việc các bên liên quan ở nước ngoài muốn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, VNNIC có trách nhiệm thông báo cho Nhà đăng ký tên miền ở nước ngoài và Bên chuyển nhượng biết nghĩa vụ thuế tại Việt Nam của Bên chuyển nhượng, đồng thời đề nghị Nhà đăng ký tên miền ở nước ngoài thực hiện thu hộ số thuế TNDN phải nộp của Bên chuyển nhượng, sau đó VNNIC khấu trừ số thuế TNDN nêu trên từ Nhà đăng ký tên miền và khai, nộp thay cho Bên chuyển nhượng số thuế TNDN phải nộp vào ngân sách nhà nước.

        Tệp đính kèm: Download

 

2 – Công văn số 5242/TCT-CS ngày 20/12/2018 về việc hóa đơn điện tử

        Trường hợp Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

        Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định. Đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Công ty chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn.

        Công ty có thể sử dụng hóa đơn điện tử với các ký hiệu hóa đơn để quản lý hoạt động kinh doanh và hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn. Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, Công ty thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 nêu trên.

        Tệp đính kèm: Download

         

3 – Công văn số 5300/TCT-DNNCN ngày 24/12/2018 về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

        Trường hợp khoản trợ cấp do Ngân hàng TNHH MTV ANZ chi trả cho ông Lương Thiện Trí khi chấm dứt hợp đồng lao động là khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động thì việc xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

        – Trường hợp khoản trợ cấp nêu trên không vượt quá mức quy định của pháp luật lao động về trợ cấp thôi việc thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của ông Lương Thiện Trí.

        – Trường hợp khoản trợ cấp nêu trên vượt quá mức quy định của pháp luật lao động về trợ cấp thôi việc thì phần vượt tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của ông Lương Thiện Trí.

        Đề nghị ông Lương Thiện Trí liên hệ trực tiếp với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp nêu trên.

        Tệp đính kèm: Download

 

4 – Công văn số 5340/TCT-CS ngày 26/12/2018 về việc miễn tiền thuê đất

        Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải sinh hoạt có diện tích 90.730 m2 tại phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn do UBND huyện Văn Quan làm chủ đầu tư với nguồn vốn đầu tư là vốn cân đối ngân sách địa phương theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn không phải dự án đầu tư của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Tân Minh. Theo đó, không có cơ sở để xem xét chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với đất sử dụng của Bãi xử lý rác thải sinh hoạt ghi trong quyết định, hợp đồng thuê đất của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Tân Minh. Việc quản lý sử dụng dự án Bãi xử lý rác thải sinh hoạt tại phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

        Tệp đính kèm: Download

 

5 – Công văn số 5342/TCT-CS ngày 26/12/2018 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

        Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, trong giai đoạn đầu tư cơ sở kinh doanh có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ dự án đầu tư, nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nêu trên đáp ứng điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định và dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư thì Cơ quan thuế xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cho cơ sở kinh doanh theo quy định tại Luật 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

        Trường hợp, Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị xử lý về thuế đối với doanh nghiệp thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Bình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13479/BTC-TCT ngày 23/9/2009 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photo công văn kèm theo). 

        Tệp đính kèm: Download

 

        Trân trọng .!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!