Bản tin thuế số 01 tháng 5 năm 2018

Đại lý thuế – Công ty TNHH dịch vụ tư vấn A&T tổng hợp văn bản mới tháng 5 số 01 năm 2018 như sau:

 1. Công văn số 1355/TCT-KK ngày 18/04/2018 việc điều chỉnh số thuế nộp nhầm của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

         Trường hợp Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh nhưng phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động tại TP. Hải Phòng thì khi thực hiện kê khai tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL phải tổng hợp doanh thu phát sinh và thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ bán ra vào tờ khai 01/GTGT khi thực hiện khai thuế GTGT với Cục Thuế TP. HCM; đồng thời, kê khai số thuế GTGT đã nộp tại Hải Phòng vào chỉ tiêu [39] – thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh – trên tờ khai 01/GTGT của trụ sở chính để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp tại Cục Thuế TP. HCM.

          Đối với thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL phải tổng hợp số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Hải Phòng vào tờ khai quyết toán 03/TNDN khi thực hiện quyết toán thuế TNDN với Cục Thuế TP. HCM. Chứng từ nộp thuế TNDN tại Hải Phòng sẽ được Cục Thuế TP. HCM nhập để hạch toán trừ nợ (không tổng hợp lên báo cáo thu nội địa) cho Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL khi Công ty thực hiện kê khai quyết toán TNDN với Cục Thuế TP. HCM.

        Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1369/TCT-TNCN ngày 18/04/2018 về thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực và giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản

         Trường hợp ông Nguyễn Văn Khánh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang ngày 28/12/2017 và chứng thực ngày 28/12/2017 cho ông Nguyễn Văn Tài và tại Hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng đo bên A- ông Nguyễn Văn Khánh chịu trách nhiệm nộp thì thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật – ngày hợp đồng được UBND xã tại tỉnh Bắc Giang chứng thực.

          Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trong Hợp đồng cao hơn so với Bảng giá đất năm 2017 nhưng thấp hơn so với Bảng giá đất năm 2018 (Quyết định ngày 27/12/2017 điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018) thì giá chuyển nhượng đất để tính thuế TNCN là giá chuyển nhượng ghi trong Hợp đồng.

          Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1378/TCT-DNL ngày 19/04/2018 về chứng từ điện tử đối với thanh toán hoa hồng cho đại lý cá nhân

         Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sử dụng Bảng đối trừ phí bảo hiểm và hoa hồng đại lý là chứng từ kế toán được lập dưới hình thức điện tử đáp ứng quy định của Luật Kế toán, Luật Giao dịch điện tử thì Bảng đối trừ phí bảo hiểm và hoa hồng đại lý được coi là chứng từ điện tử. Đối với khoản chi phí hoa hồng đại lý Tổng công ty trả cho các đại lý bảo hiểm cá nhân phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đủ chứng từ theo quy định thì khoản chi trả hoa hồng đại lý này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1405/TCT-CS ngày 20/04/2018 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

          Khoản thu nhập bưu chính nước ngoài nhận được từ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện do thực hiện công đoạn chuyển phát ở nước ngoài thuộc trường hợp chia cước dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy định của Luật Bưu chính, các điều ước quốc tế về Bưu chính mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết và các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và thuộc đối tượng không áp dụng thuế đối với Nhà thầu nước ngoài theo Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT- BTC nêu trên.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1406/TCT-DNL ngày 20/04/2018 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT)

         Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì SCB và khách hàng được phép lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyền của người mua và người bán. SCB lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

         SCB thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC, trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy của SCB không nhất thiết phải có dấu của người bán. SCB phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy.

         Khách hàng của SCB được sử dụng HĐĐT chuyển đổi này để kê khai, khấu trừ thuế, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và lưu trữ kế toán theo quy định.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1489/TCT-DNL ngày 20/04/2018 về vướng mắc về thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ Công ty bảo hiểm nhân thọ

         Căn cứ các quy định (nêu tại công văn) và hợp đồng làm đại lý bảo hiểm độc quyền giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, trường hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhận được khoản hỗ trợ bằng tiền từ Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam như khoản tiền hỗ trợ ban đầu, khoản phát triển mạng lưới, khoản hỗ trợ triển khai và hỗ trợ kinh doanh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhận để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Ngân hàng phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

         Trường hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhận các khoản tiền hỗ trợ ban đầu, khoản phát triển mạng lưới, khoản hỗ trợ triển khai và hỗ trợ kinh doanh mà không trực tiếp cung cấp các dịch vụ nêu trên cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam thì khoản tiền Ngân hàng nhận được không thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế GTGT. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội căn cứ theo khoản tiền nhận được để lập chứng từ thu và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1519/TCT-DNL ngày 23/04/2018 hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh.

         Theo hợp đồng hợp và phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án “Tòa nhà chung cư kết hợp với dịch vụ thương mại tại khu đất số 3 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hợp Phú cho thấy Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long góp vốn bằng quyền đang được thuê đất tại số 3 Nguyễn Huy Tưởng sẽ nhận được 27 % lãi (hoặc lỗ) của dự án và 03 tỷ (VNĐ) hỗ trợ di dời kho bãi hiện trạng, được sở hữu vĩnh viễn khu thương mại tại tầng 1 của dự án có diện tích 360m2 sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mặt khác, theo thỏa thuận hợp tác kinh doanh thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hợp Phú chịu trách nhiệm thiết lập, tổ chức một bộ phận kinh doanh độc lập trong công ty để thực hiện hạch toán kinh doanh riêng của hợp doanh, có trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ bán hàng cho khách hàng và đối tác theo quy định pháp luật và kế toán, thuế.

         Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và theo thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hợp Phú về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà chung cư kết hợp với dịch vụ thương mại tại khu đất số 3 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thì khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hợp Phú bàn giao 396 m2 diện tích tầng 1 Dự án cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long phải xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

         Tải dữ liệu (đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1523/TCT-TNCN ngày 23/04/2018 về việc giảm trừ gia cảnh

         Trường hợp bà nội ông Nguyễn Hiền Huy (công văn số 01/2018/FNVN ngày 29/1/2018); dì ruột Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên (công văn không số) là cá nhân ngoài độ tuổi lao động đã được chính quyền sở tại nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận điều kiện không nơi nương tựa thì ông Nguyễn Hiền Huy, Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên được khai giảm trừ gia cảnh cho bà nội, dì ruột khi xác định thu nhập chịu thuê thu nhập cá nhân.

         Trường hợp Em ruột Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên là cá nhân trong độ tuổi lao động, để là người phụ thuộc phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

         – Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

         – Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1546/TCT-CS ngày 24/04/2018 về chính sách thuế GTGT liên quan đến Thông tư 93/2017/TT-BTC

         Căn cứ các hướng dẫn (nêu tại công văn), phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh mới thành lập xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính). Trường hợp, cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đến thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định, có nhu cầu sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trên thông báo phát hành hóa đơn, cơ sở kinh doanh đăng ký phát hành hóa đơn phù hợp với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hoá đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hoá đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, doanh nghiệp.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1550/TCT-CS ngày 24/04/2018 về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trên Facebook và Google

         Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam thuê đơn vị khác tại Việt Nam thực hiện quảng cáo trên Facebook, Google thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí quảng cáo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

         Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chi phí đăng quảng cáo trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định đối với giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

         Trường hợp Google, Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với Công ty TNHH VNIS Việt Nam (bên Việt Nam) để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Google, Facebook thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam. Công ty TNHH VNIS Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1580/TCT-CS ngày 27/04/2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm phốt pho vàng xuất khẩu

         Từ ngày 01/07/2016 đến trước 01/02/2018, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/01/2016 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

         Từ ngày 01/02/2018, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ hướng dẫn tại thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính.

         Quy định và hướng dẫn nêu trên được áp dụng cho toàn bộ các cơ sở kinh doanh; cơ sở khai thác, chế biến sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản và sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản để đảm bảo thống nhất, công bằng và minh bạch.

         Theo đó, từ ngày 01/07/2016, sản phẩm Phốt pho vàng xuất khẩu được sản xuất trực tiếp từ quặng Apatit (là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác) thuộc đối tượng phải xác định tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng phù hợp theo quy định.

         Đề nghị các Công ty nêu trên liên hệ với Cục Thuế tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1596/TCT-CS ngày 02/05/2018 về việc xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế

         – Trường hợp góp vốn bằng tài sản thì các bên không phải lập hóa đơn nhưng phải có biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

         – Trường hợp mua bán thì người bán phải xuất hóa đơn cho người mua.

         Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trường hợp xác định có nguyên nhân khách quan do trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra các bên có liên quan thống nhất xác định là hoạt động góp vốn để hợp tác kinh doanh (không phải hoạt động mua bán) nên không xuất hóa đơn thì sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là hoạt động mua bán thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 11518/CT-TTHT là ngày 27/11/2017 về việc người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

 1. Công văn số 1623/TCT-CS ngày 03/05/2018 về thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp bị thu hồi đất

         Căn cứ quy định nêu trên, nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước chỉ được chấm dứt khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất theo quy định.

          Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì người thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. Thời gian chậm làm thủ tục miễn, giảm không được xem xét miễn giảm tiền thuê đất.

         Tải dữ liệu(đường dẫn): Download

Trân trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!