Bản tin thuế số 04 tháng 09 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 04, tháng 09 năm 2020, cụ thể như sau:

      I. Nghị định của Chính phủ

      Ngày 15/9/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP v/v gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

      Theo đó, gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước phát sinh trong các kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020, cụ thể:

      – Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020;

      – Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020;

      – Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020;

      – Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9, 10/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

      (Hiện Luật Quản lý thuế 2019 quy định chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp thuế).

      Lưu ý:

      – Nếu người nộp thuế (NTT) khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

      – NTT thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, nhưng chưa phải nộp số thuế TTĐB phát sinh trên Tờ khai.

      – Doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất, lặp ráp ô tô thực hiện khai thuế riêng với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì chi nhánh, đơn vị cũng thuộc đối tượng được gia hạn thuế.

      Nghị định 109/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/9/2020.

      II. Công văn hướng dẫn

      1 – Công văn số 3769/TCT-DNNCN  ngày 10/9/2020 vướng mắc về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

      Các khoản thuế TNCN, LPTB phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, người nộp thuế đã nộp vào NSNN đúng theo Thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế nên không phát sinh các khoản nộp thừa. Khi các cá nhân thực hiện hủy giao dịch về chuyển nhượng bất động sản (đã thực hiện từ năm 2016) do ý chí chủ quan của hai bên, không phải lý do bất khả kháng, tài sản không bị ngăn chặn, hạn chế giao dịch và không phải theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

      Đồng thời, căn cứ Thông tư số 88/2016/TTLT-BTNMT-BTC thì cơ quan Thuế chỉ tiếp nhận hồ sơ từ 1 cửa liên thông để thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính liên quan. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xử lý phát sinh vướng mắc về hoàn thuế TNCN đúng theo quy định pháp luật.

      2 – Công văn số 3788/TCT-CS ngày 11/9/2020 về chính sách thuế

      – Tại khoản 18 Điều 01 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

      “5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

      Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư và quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

      3 – Công văn số 3789/TCT-CS ngày 11/9/2020 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH MTV Nhựa INT (Công ty INT) là doanh nghiệp chế xuất, chuyển nhượng lại đất thuê cùng toàn bộ nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất cho Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp QN-ĐN thì Công ty INT phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế theo quy định đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Công ty INT liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được cấp 01 hóa đơn GTGT lẻ sử dụng cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên.

      4 – Công văn số 3791/TCT-CS ngày 11/9/2020 về căn cứ tính thuế tài nguyên

      Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, sau khi nổ mìn thu được đả xô bồ, một phần sản lượng đá xô bồ được đập thành đá hộc và bán một phần sản lượng đá hộc ra thị trường thì quy đổi sản lượng đá xô bồ ra sản lượng đá hộc tương ứng và áp dụng giá bán đơn vị đá hộc để tính thuế tài nguyên cho toàn bộ sản lượng đá khai thác trong kỳ; Nếu giá bán đơn vị đá hộc thấp hơn giá tính thuế đơn vị tài nguyên đá hộc do UBND cấp tỉnh quy định thì áp dụng giá tính thuế đơn vị tài nguyên đá hộc do UBND cấp tỉnh quy định để kê khai nộp thuế tài nguyên trong tháng và quyết toán thuế tài nguyên năm.

      Trường hợp trong kỳ khai thác, đá khai thác sau khi nổ mìn thu được đá xô bồ được đập, nghiền thu được đá hộc, đá các loại bán ra thị trường, thì kê khai nộp thuế tài nguyên theo sản lượng và giá bán của từng loại sản phẩm đá thu được qua đập, nghiền; hoặc quy đổi ra sản lượng của loại đá có sản lượng bán ra lớn nhất trong tháng, trong năm để kê khai thuế cho toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng và quyết toán năm.

      5 – Công văn số 3845/TCT-DNNCN  ngày 15/9/2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn

      Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản tiền lương do thực hiện các công việc tại tổ chức công đoàn (không bao gồm các khoản phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm) thì khoản tiền lương này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

      – Trường hợp người lao động của tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của công đoàn tổng công ty do chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19 thì khoản hỗ trợ này là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

 Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!