KH TSCĐ Thông tư 28_2017_TT-BTC_12 04 17 Sửa đổi bổ sung TT45- 2013

Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 28/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 12/04/2017
Ngày có hiệu lực 26/05/2017
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Cơ quan ban hành Bộ tài chính
Phân loại Thông tư

Tệp đính kèm: Download.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!