HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

      Trong quá trình thực hiện việc kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý không phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện được chuẩn ngay từ tờ khai lần đầu, vì rất nhiều lý do. Vậy, khi chúng ta kê khai sai có được khai lại hay không? Nguyên tắc thực hiện việc sửa sai này như thế nào? Kế toán phải làm những gì? Đại Lý Thuế A&T xin chia sẻ với bạn đọc cách thực hiện việc kê khai bổ sung dưới đây, hy vọng phần nào giải đáp được thắc mắc của các bạn.

      NGUYÊN TẮC KK BỔ SUNG: Có 4 nguyên tắc khi thực hiện việc kê khai bổ sung mà chúng ta cần lưu ý.

      Thứ nhất: Nếu phát hiện ra sai sót, chúng ta có thể sửa lại bất kỳ lúc nào nhưng trước khi CQ thuế công bố quyết định kiểm tra tại đơn vị.

      Thứ 2: Sai đâu sửa đấy, khi kiểm tra, rà soát phát hiện ra tờ khai thuộc tháng(quý) nào sai thì chúng ta sẽ vào chính tờ khai đó sửa cho đúng.

      Thứ 3: Nếu kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể khai bổ sung, tuy nhiên cần lưu ký phải khai bổ sung trước thời điểm CQ thuế công bố quyết định kiểm tra và hóa đơn đầu vào phải kê khai bổ sung vào tháng(quý) hiện tại.

      Thứ 4: Nếu phát hiện ra kê khai thiếu hóa đơn đơn đầu ra chúng ta sẽ kê bổ sung vào tháng(quý) xuất hóa đơn.

      6 TRƯỜNG HỢP KKBS và CÁCH THỰC HIỆN VIỆC KKBS

      Trường hợp 1: Điều việc điều chỉnh làm tăng, giảm số phải nộp tại chỉ tiêu 40.

      Chúng ta thực hiện khai lại các chỉ tiêu có sai sót trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh để tính lại số tiền thuế phải nộp tại chỉ tiêu 40; không phải điều chỉnh số liệu của tờ khai kỳ tính thuế hiện tại.

      Trường hợp 2: Điều chỉnh tăng,  giảm số tiền thuế còn được khấu trừ tại chỉ tiêu 41 và 43.         

      Trước tiên chúng ta khai lại các chỉ tiêu có sai sót trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh để tính lại số tiền thuế còn được khấu trừ tại chỉ tiêu 41 và 43; Số tiền thuế còn được khấu trừ tăng hoặc giảm được tổng hợp trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS

      Tiếp theo, trên Tờ khai thuế GTGT – Mẫu số: 01/GTGT của kỳ tính thuế hiện tại (tháng, quý phát hiện ra sai sót của tờ khai kỳ trước, chúng ta căn cứ số tiền thuế còn được khấu trừ tăng hoặc giảm trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS của kỳ tính thuế có sai sót khai tương ứng vào chỉ tiêu 37 hoặc chỉ tiêu 38.

      Trường hợp 3: Điều chỉnh giảm hết số phải nộp tại chỉ tiêu 40 và tăng số tiền thuế còn được khấu trừ tại chỉ tiêu 41 và 43.

      Gặp trường hợp này, chúng ta sẽ thực hiện khai lại các chỉ tiêu có sai sót, trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh, sẽ giảm hết số phải nộp tại chỉ tiêu 40 và phát sinh số tiền thuế còn được khấu trừ tại chỉ tiêu 41 và 43.

      Sau đó, trên Tờ khai thuế GTGT – Mẫu số: 01/GTGT của kỳ tính thuế hiện tại (tháng, quý phát hiện ra sai sót của tờ khai kỳ trước), chúng ta thực hiện khai vào chỉ tiêu 38 số tiền thuế còn được khấu trừ  phát sinh tại chỉ tiêu 41 và 43 của kỳ tính thuế trước có sai sót.

      Trường hợp 4: Điều chỉnh giảm hết số tiền thuế còn được khấu trừ tại chỉ tiêu 41 và 43 và tăng số phải nộp tại chỉ tiêu 40.     

Khi xảy ra trường hợp này, ban đầu chúng ta tiến hành khai lại các chỉ tiêu có sai sót trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh, giảm hết số tiền thuế còn được khấu trừ tại chỉ tiêu 41 và 43 và tăng số phải nộp tại chỉ tiêu 40.

      Tiếp theo, trên Tờ khai thuế GTGT – Mẫu số: 01/GTGT của kỳ tính thuế hiện tại (tháng, quý phát hiện ra sai sót của tờ khai kỳ trước), Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu 37 số tiền thuế còn được khấu trừ  đã điều chỉnh giảm hết tại chỉ tiêu 41 và 43 của kỳ tính thuế trước có sai sót.

      Trường hợp 5: Giảm số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ theo kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

      Đối với trường hợp này, trên tờ khai thuế GTGT – Mẫu số: 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra thuế (tháng hoặc quý), Người nộp thuế  khai vào chỉ tiêu 37 số tiền thuế điều chỉnh giảm theo kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

      Trường hợp 6: Lỗi khai sai trên chỉ tiêu 22

      Chúng ta đều biết nguyên tắc kê khai là tại các tờ khai mẫu 01/GTGT, chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang(chỉ tiêu [22]) phải bằng chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau(chỉ tiêu [43]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Lỗi sai số liệu trên chỉ tiêu 22 do 2 nguyên nhân sau:

      Nguyên nhân 1: Do chúng ta chuyển số dư (chỉ tiêu 43)trên tờ khai điều chỉnh kỳ kê khai trước liền kề;

      Nguyên nhân 2: Do nhầm lẫn về mặt chuyển số học hoặc điều chỉnh không đúng nguyên tắc dẫn đến số bị sai.

      Chúng ta khắc phục lỗi này như sau:

      Trước tiên, chúng ta thực hiện khai bổ sung tờ khai mẫu 01/GTGT sao cho số liệu chỉ tiêu 22 kỳ ngày = số liệu kê khai của chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

      Tiếp theo, tại tờ khai kỳ hiện tại nếu là nguyên nhân 1, chúng ta đưa số liệu vào chỉ tiêu 37 (số chỉ tiêu 43 theo TK chính thức) và chỉ tiêu 38 (số chỉ tiêu 43 theo TK bổ sung)

      Nếu là nguyên nhân 2 chúng ta thực hiện đưa số liệu vào chỉ tiêu 37 (nếu giảm) và chỉ tiêu 38 (nếu tăng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!