Giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty là 1 quá trình nhiều bước và trong các bước tiến hành, có lẽ bước tiến hành việc quyết toán với cơ quan thuế là bước mất thời gian nhất và khó khăn nhất. Sau khi công ty đã có quyết định giải thể công ty, việc giải thể công ty càng sớm càng tốt, không nên kéo dài để không phải chịu các khoản thuế và các nghĩa vụ đã cam kết. Vậy nên ai cũng muốn thực hiện giải thể công ty một cách nhanh gọn nhất.
Để hiểu rõ những quy định của pháp luật và hoàn thành một cách nhanh chóng thủ tục giải thể công ty, hãy đến với chúng tôi: Công ty Dịch Vụ Kế tư vấn A&T. Đây là một dịch vụ mà chúng tôi thường xuyên thực hiện trong nhiều năm qua.

Doanh nghiệp giải thể

Chúng tôi sẽ phải làm gì?

  1. Soạn quyết định giải thể công ty;
  2.  Soạn và hoàn thành danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả việc thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội căn cứ vào dữ liệu thực tế do doanh nghiệp cung cấp;
  3.  Xử lý, giải quyết quyền lợi của người lao động
  4.  Soạn thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể công ty (theo mẫu);
  5. Đăng nội dung trên 3 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp;
  6.  Soạn hồ sơ và hoàn tất các thủ tục với cơ quan Công an về việc hủy con dấu;
  7.  Soạn hồ sơ và hoàn tất các thủ tục khóa mã số thuế tại cơ quan thuế;
  8.  Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộ kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện.

Lưu ý:
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!