Hóa đơn bất hợp pháp và mức xử phạt đối với người mua

Có nhiều khách hàng đã từng băn khoăn, chia sẻ với A&T về vấn đề “hóa đơn bất hợp pháp”. Thế nào là hóa đơn bất hợp pháp? Và nếu khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì điều gì xảy ra? Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, chúng tôi xin chia sẻ nội dung này như sau:

Cơ sở Pháp lý:

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính

+ Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính

Theo điều 23 thông tư 39/TT/BTC quy định:

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn. Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp. Và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này). Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách. Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc. Lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên. Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa. Dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ. Nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế. Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

– Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Theo khoản 2 điều 12 thông tư 10/2014/TT-BTC quy định:

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

……..

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) Hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp còn phải chịu phạt từ 20.000.000,đ đến 50.000.000,đ
Xử lý hóa đơn bất hợp pháp

          Kết luận: Ngoài việc không được khấu trừ tiền thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định chi phí chịu thuế TNDN; Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp còn phải chịu phạt từ 20.000.000,đ đến 50.000.000,đ tùy theo có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ nào không. Tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được xác định theo điều 9, điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!