THAY ĐỔI MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

      Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 – ngày 2 tháng 6 năm 2020Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

      Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

      Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/người/tháng (132 triệu đồng/năm)–Mức cũ là 9 triệu đồng/người/tháng(108 triệu đồng/người/năm);

      Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng – Mức cũ là 3,2 triệu đồng/người/tháng.

      Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

   Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!