Lập hồ sơ ban đầu miễn phí

Có rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập không biết phải làm những gì? Đại lý thuế A&T chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp thực hiện việc này miễn phí. Những công việc phải làm như sau:
1.Thuế môn bài:

– Khai tờ khai lệ phí môn bài: Lệ phí lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh, thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
– Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.
– Hồ sơ khai thuế môn bài là tờ khai lệ phí môn bài.
– Sau khi đi vào hoạt động, hàng năm doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

2. Xác định phương pháp tính thuế GTGT:

– Có 2 phương pháp tính thuế GTGT: PP khấu trừ (sử dụng hoá đơn GTGT) và phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng).
– Kể từ ngày 05/11/2017 Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

+ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
+ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Hình minh họa

3. Đăng ký mã số thuế TNCN

– Doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN khi chi trả thu nhập tiền lương, tiền công cho người lao động và thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động (nếu người lao động chưa có mã số thuế) theo mẫu 05-ĐK-TH-TCT (ban hành theo thông tư 95/2015/TT-BTC).
– Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền qua đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế theo mẫu 20-ĐK-TH-TCT (ban hành theo thông tư 95/2015/TT-BTC).

4. Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế.
5. Thông báo áp dụng phương pháp khấu hao tài sản với cơ quan thuế.
6. Đăng ký hình thức hóa đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!