LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2020

      Bạn đã biết thời hạn nộp từng loại tờ khai và báo cáo thuế năm 2020 chưa? Đại lý thuế A&T Quảng Ninh xin tổng hợp và hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp tờ khai từng loại thuế năm 2020, mời các bạn tham khảo:

 

  Tháng Thời hạn chậm nhất Doanh nghiệp kê khai theo quý Doanh nghiệp kê khai theo tháng
1 20/01/2020 – Tờ khai thuế GTGT T12/2019

– Tờ khai Thuế TNCN T12/2019 ( nếu có)

  30/01/2020 – Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý IV/2019

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2019
2 20/02/2020 – Tờ khai thuế GTGT T1/2020

– Tờ khai thuế TNCN T1/2020

(nếu có)

3 20/03/2020 – Tờ khai thuế GTGT T2/2020

– Tờ khai thuế TNCN T2/2020

(nếu có)

  30/03/2020 – Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

– Báo cáo tài chính năm 2019

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

– Báo cáo tài chính năm 2019

4 20/04/2020 – Tờ khai thuế GTGT T3/2020

– Tờ khai thuế TNCN T3/2020 (nếu có)

5 02/05/2020 (do 30/04

và 01/05 nghỉ Lễ)

– Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020

– Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quý I/2020

  20/05/2020 – Tờ khai thuế GTGT T4/2020

– Tờ khai thuế TNCN T4/2020 (nếu có)

6 20/06/2020 – Tờ khai thuế GTGT T5/2020

– Tờ khai thuế TNCN T5/2020 (nếu có)

7 20/07/2020 – Tờ khai thuế GTGT T6/2020

– Tờ khai thuế TNCN T6/2020 (nếu có)

  31/07/2020 – Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020

– Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020

(nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý II/2020

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2020
8 20/08/2020 – Tờ khai thuế GTGT T7/2020

– Tờ khai thuế TNCN T7/2020 (nếu có)

9 20/09/2020 – Tờ khai thuế GTGT T8/2020

– Tờ khai thuế TNCN T8/2020 (nếu có)

10 20/10/2020 – Tờ khai thuế GTGT T9/2020

– Tờ khai thuế TNCN T9/2020 (nếu có)

  30/10/2020 – Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020

– Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020

(nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý III/2020

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2020
11 20/11/2020 – Tờ khai thuế GTGT T10/2020

– Tờ khai thuế TNCN T10/2020 (nếu có)

12 20/12/2020 – Tờ khai thuế GTGT T11/2020

– Tờ khai thuế TNCN T11/2020 (nếu có)

     

      Lưu ý:

      Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:

      Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:

      “Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.”

      Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

      Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!