Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14_13/06/2019

      Thông tin chính văn bản:

      – Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

      – Người nộp thuế bao gồm:

      a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

      b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

      c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

      – Cơ quan quản lý thuế bao gồm:

      a) Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực;

      b) Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.

      – Công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế, công chức hải quan.

      – Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

      Tệp đính kèm: Download.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!