Nghị định 114/2020/NĐ-CP Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2020

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14, bao gồm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Xem chi tiết đầy đủ: Download.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!