Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn chứng từ

1. Phạm vi điều chỉnh:

Cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ.

2. Đối tượng áp dụng:

– Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ…

– Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa dịch vụ…

– Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí…

– Người nộp thuế, phí và lệ phí…

Xem chi tiết đầy đủ: nhấn để Download.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!