NHỮNG LƯU Ý KHI NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH ĐỂ TRÁNH BỊ PHẠT CHẬM NỘP

      Tại sao đã nộp thuế TNDN đầy đủ nhưng vẫn bị phạt chậm nộp? Điều này đã được các bạn đề cập nhiều trên các trang web hay diễn đàn của Đại lý thuế A&T…Hôm nay hãy cùng A&T đi tìm hiểu lý do và cách khắc phục qua bài viết dưới đây nhé!

      Thuế TNDN tạm tính?

      Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế thu trực tiếp hàng năm của doanh nghiệp và được tính dựa trên thu nhập tính thuế của doanh nghiệp.

      → Như vậy thuế TNDN có thể phát sinh phải nộp hoặc không.

      Thuế TNDN tạm nộp là khoản tiền thuế doanh nghiệp tạm đóng hàng Tháng, Quý dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi nộp Quyết toán thuế.

      Theo Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 bổ sung Điều 12a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 như sau:

“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

 

      → Như vậy thì bắt đầu từ quý 4 năm 2014 Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý nữa và chỉ thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

“Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.”

 

      → Như vậy tính đến ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 năm N (ngày 31/01/N+1) thì Doanh nghiệp phải tạm nộp được số thuế TNDN 80% so với thuế TNDN quyết toán. Nếu không doanh nghiệp sẽ bị chịu khoản chậm nộp thuế mặc dù doanh nghiệp đã nộp đầy đủ toàn bộ số thuế TNDN trước ngày 31/03/N+1.

      Đại lý thuế A&T chúc bạn có một ngày làm việc vui vẻ!

 

      Các nội dung liên quan:

      1. https://dailythuequangninh.com/thong-tu-so-151-2014-tt-btc-10-10-14-huong-dan-thi-hanh-nd91-tndn-gtgt-tncn-qlt/ Những quy định mới về luật thuế: https://dailythuequangninh.com/nhung-quy-dinh-moi-ve-luat-thue-2019/

      2. Chi phí loại trừ khi tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp: https://dailythuequangninh.com/chi-phi-loai-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep/

      3. Các văn bản luật cùng các nghị định thông tư hướng dẫn về luật thuế: https://dailythuequangninh.com/chuyen-muc/van-ban-luat/

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180650

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!