MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

      Luật Quản Lý Thuế 2019 có rất nhiều sự thay đổi so với năm 2006. ĐẠI LÝ THUẾ A&T – Quảng Ninh xin gửi đến các bạn một số điểm mới nổi bật của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14  được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Cụ thể như sau:

 

      1. Mở rộng trách nhiệm trong Hợp tác quốc tế về thuế

      Bổ sung thêm trách nhiệm “Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên bao gồm:

      – Đề nghị cơ quan quản lý thuế nước ngoài và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hỗ trợ thu thuế tại nước ngoài đối với các khoản nợ thuế tại Việt Nam mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp khi người nộp thuế không còn ở Việt Nam;

      – Thực hiện hỗ trợ thu thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế nước ngoài đối với các khoản nợ thuế phải nộp tại nước ngoài của người nộp thuế tại Việt Nam bằng biện pháp đôn đốc thu nợ thuế”.

 

      2. Bổ sung quyền của Người nộp thuế

      – Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

      – Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn;

      –  Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế;

      – Không bị xử phạt VPHC về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

 

      3. Về thời hạn đăng ký thuế

      – Hiện hành: Điều 22 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

      Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:

      + Được cấp GCN đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

      + Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp GCN đăng ký kinh doanh;….

      – Quy định mới : Điều 30 Luật quản lý thuế 2019

Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

 

      4. Về thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

      – Hiện hành: Điều  26 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

      Thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ. Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

      – Quy định mới: Điều 34 Luật quản lý thuế 2019

      Thời  hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy thì cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

      5. Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

      – Hiện hành: Khoản 2 Điều 32 Luật quản lý thuế 2006

      Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

      – Quy định mới: Điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019

      Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

 

      6. Bổ sung dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do đại lý thuế cung cấp

      Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế 2019 quy định đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

 

      7. Luật hóa quy định về hóa đơn điện tử (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022)

      Trước đây, các quy định về hóa đơn điện tử được quy định tại các văn bản dưới luật, điển hình là Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018.

      Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.

      Tài liệu tham khảo:

      https://dailythuequangninh.com/luat-quan-ly-thue-so-38-2019-qh14_13-06-2019/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!