Quy định về chi phí tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng

Chi phí tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng được quy định như thế nào? Doanh nghiệp có phải đăng ký định mức tiêu hao với cơ quan thuế không? Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ như sau:

Căn cứ Pháp lý: Tại điểm 2.3, khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp không được hạch toán chi phí:

          Phần chi vượt mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa, đã được nhà nước ban hành định mức.

          Như vậy, kể từ ngày 01/01/2015, việc xậy dựng định mức tiêu hao là thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải thông báo cho cơ quan thuế kể cả khi có điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao thì doanh nghiệp sẽ không được hạch toán chi phí phần tiêu hao vượt định mức của Nhà nước ban hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!