Bản tin thuế số 01 tháng 03 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp  văn bản mới số 01, tháng 03 năm 2020, cụ thể như sau:

 

      1 – Công văn số 755/TCT-TTKTT ngày 20/02/2020 về chính sách thuế nhà thầu

      Tại Thỏa thuận phái cử nhân viên ký ngày 10/7/2015 giữa ba bên Tập đoàn Maruhan (bên A), Công ty TNHH Charlieone Việt Nam (Bên B) và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bên C) mà Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco gửi kèm công văn số 145/19/COV/BITEXCO có nhiều nội dung thể hiện rằng Tập đoàn Maruhan cử nhân viên của mình để làm việc cho dự án BCC tại Việt Nam như sau:

      Điều 1: “…Thỏa thuận này được xem là một sự đảm bảo rằng Bên A vẫn giữ quyền quản lý đối với nhân viên mà Bên A phải cử sang Bên C..Mục đích chính là đảm bảo rằng các nhân viên phái cử vẫn phải chịu sự quản lý của Bên A.

…Hình thức thanh toán này được xem như một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng Bên A giữ quyền quản lý nhân viên phái cử”.

      Điều 2: “Bên A phái cử nhân viên của Bên A (“nhân viên phái cử”) làm việc cho Bên C để thực hiện hợp đồng BCC và những nhân viên này vẫn là nhân sự của Bên A trong suốt thời gian phái cử”.

      Điều 5: “Trong trường hợp nhân viên phái cử có những đóng góp tích cực cho công việc kinh doanh, việc đánh giá khen thưởng sẽ được áp dụng theo chính sách khen thưởng của Bên A hoặc Bên C hoặc cả hai bên.

      Hình phạt: khi nhân viên phái cử vi phạm nội quy lao động của Bên C, hành vi vi phạm của nhân viên…

      Điều 6:…

      Căn cứ quy định nêu trên vả Thỏa thuận phái cử nhân viên ký ngày 10/7/2015 giữa ba bên Tập đoàn Maruhan, Công ty TNHH Charlieone Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thì Tập đoàn Maruhan phải kê khai nộp thuế nhà thầu đối với khoản tiền Tập đoàn Maruhan được hưởng từ việc cử nhân sự của mình sang làm việc tại dự án BCC (tại Việt Nam).

 

      2 – Công văn số 774/TCT-KK ngày 21/02/2020 về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

      Trường hợp Công ty TNHH Tsurumi Pump Việt Nam được Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3254665350 lần đầu ngày 08/02/2017, thay đổi lần 6 ngày 05/12/2018 để xây dựng nhà xưởng sản xuất các loại máy bơm; phụ tùng, bộ phận của máy bơm. Trong giai đoạn đầu tư, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp Giấy phép kinh doanh số 0314226417-KD ngày 19/6/2017 để thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối bán buôn, sản xuất máy bơm, máy nén vòi và van khác… Công ty đã thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đối với dự án đầu tư và bù trừ với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, dự án đầu tư đã phát sinh doanh thu từ tháng 10/2018, Công ty có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư kỳ hoàn từ quý 1/2017 đến quý 4/2018 thì:

      – Trường hợp Công ty TNHH Tsurumi Pump Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016) của Bộ Tài chính.

      – Trường hợp Công ty TNHH Tsurumi Pump Việt Nam không phải là doanh nghiệp chế xuất thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư trước khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động) được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nếu đáp ứng về điều kiện khấu trừ tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015) của Bộ Tài chính và điều kiện hoàn thuế tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016) của Bộ Tài chính.

 

      3 – Công văn số 784/TCT-PC ngày 24/02/2020 về tiền lãi phải trả người nộp thuế tính trên số thuế nộp thừa

      Theo Công văn số 1385/CT-KK, Cục Thuế cho rằng việc Công ty yêu cầu trả lãi (nếu có) sẽ được thực hiện theo các quy định tại Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, từ năm 2009, việc cơ quan nhà nước phải bồi thường do có hành vi, quyết định trái pháp luật gây hậu quả cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009, nay là Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.

      Theo đó, trường hợp phát sinh yêu cầu bồi thường đối với khoản tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các Thông tư hướng dẫn liên quan.

 

      4 – Công văn số 786/TCT-DNL ngày 24/02/2020 về tiền thuê đất của Công ty Honda Việt Nam

      Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế (không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) đáp ứng các quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển nhà ở xã hội trong khu công nghiệp của UBND cấp tỉnh được quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

      Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam để làm rõ dự án xây dựng ký túc xá cho nhân viên Công ty Honda Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn I có phải là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hay không; trên cơ sở đó xem xét miễn giảm theo đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Trân trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!