CÁ NHÂN BÁN TÀI SẢN

Cá nhân bán tài sản cho doanh nghiệp có cần mua hóa đơn bán lẻ không? Doanh nghiệp có phải thanh toán chuyển khoản trả cho cá nhân hay không?

Tình huống: Khi một cá nhân bán tài sản như máy móc, xe ô tô … cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có nhu cầu hóa đơn mua tài sản để đăng ký sử dụng tài sản theo quy định, thì cá nhân đó có được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho họ không? và để chi phí khấu hao tài sản đó được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp có cần phải chuyển khoản trả tiền mua tài sản của cá nhân đó không?

      Đây là tình huống mà kế toán rất hay gặp phải trong quá trình thực hiện công việc của mình. Để giải đáp những vướng mắc này, Đại lý thuế A&T Quảng Ninh xin được chia sẻ như sau:

      Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC  quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án) …

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế“.

      Và theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn về việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in như sau:

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

     Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

      Mặt khác, tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

Ví dụ 16: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được”.

-> Căn cứ theo quy định trên thì cá nhân khi bán tài sản:

– TH1: Nếu cá nhân không kinh doanh: thì thuộc đối tượng không phải kê khai, không phải nộp thuế GTGT đối với số tiền bán tài sản thu được, cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ.

– TH2: Nếu là cá nhân kinh doanh: thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, người mua được cơ quan thuế (chi cục thuế nơi kinh doanh) cấp hóa đơn lẻ.

      để chi phí khấu hao tài sản đó được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp có cần phải chuyển khoản trả tiền mua tài sản của cá nhân đó không?

      Chúng ta cùng tìm hiểu 2 trường hợp sau:

TH1: Nếu doanh nghiệp mua tài sản của cá nhân không kinh doanh:

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điểm 2.2, Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 6 quy định như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

……

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

……

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

……

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

……

      Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.       Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

      Vậy để chi phí khấu hao tài sản của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp cần phải có những chứng từ sau:

– Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mẫu số 01-TNDN ban hành theo Thông tư 78/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hóa đơn.

– Chứng từ thanh toán cho người bán, doanh nghiệp có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng ( Vì không có hóa đơn)

– Hợp đồng mua bán tài sản( công chứng)

– Biên bản bàn giao tài sản.

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu sang tên công ty ( đối với ô tô, xe máy…)

– Chứng minh thư phô tô của chủ tài sản

-> Trường hợp này doanh nghiệp chuyển khoản hoặc trả tiền mặt cho cá nhân bán tài sản thì chi phí vẫn được tính vào chi phí hợp lý.

TH2: Nếu doanh nghiệp mua tài sản của cá nhân kinh doanh:

Theo Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính quy định về “Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”:

“…..

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóađơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này…”

-> Trường hợp này doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển khoản trả cho cá nhân bán tài sản đó thì chi phí khấu hao đó mới được tính vào chi phí hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!