CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG BẢNG KÊ THU MUA

      Có một số trường hợp, doanh nghiệp khi mua hàng hóa không cần có hóa đơn mà chỉ cần có Bảng kê thu mua là được. Vậy vấn đề được đặt ra là những chi phí mua hàng hóa, dịch vụ nào được lập Bảng kê thu mua và thủ tục được quy định như ra sao, để các khoản chi phí đó được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ? Đại lý thuế A&T Quảng Ninh xin chia sẻ nội dung này như sau:

      Tại điểm 2.4, khoản 2, điều 6 TT 78/2014/TT – BTC đã được sửa đổi, bổ sung, bởi Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT –BTC hướng dẫn:

      Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT –BTC) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

      – Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

      – Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

      – Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

      – Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

      – Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

      Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

      Theo đó, cách xử lý để đưa chi phí thành chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị :

      – Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ.

      – Biên bản bàn giao hàng hóa.

      – Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN

      – Chứng từ thanh toán: có thể là TM hoặc CK

 

      Các nội dung có liên quan:

      1. Thông tư TT 78/2014/TT – BTC  

      https://dailythuequangninh.com/03-tndn-tt-78_2014_tt-btc-18-06-14/

      2. Thông tư số 96/2015/TT –BTC

      https://dailythuequangninh.com/05tndn-tt-96_2015_tt-btc_22-06-15/

      3. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: https://dailythuequangninh.com/cac-khoan-chi-duoc-tru-va-khong-duoc-tru-khi-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!