QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

      Quy định thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

      Sử dụng hóa đơn điện tử có những tiện ích rất rõ ràng, mặc dù vậy nhưng phần lớn doanh nghiệp đang quen với việc sử dụng hóa đơn giấy, thói quen đó khiến cho doanh nghiệp không muốn thay đổi. Tuy nhiên, việc chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là không thể thay đổi. Vậy khi nào bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử? Đây là vấn đề mà đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.

      Trước đây, theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử quy định: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018 thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020 ”

      Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 lại quy định như sau:“Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

      Quy định trên khiến các doanh nghiệp thắc mắc rằng thời điểm nào thì bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ?

      Đại lý thuế A&T sẽ giải đáp thắc mắc giúp quý doanh nghiệp như sau:

      Vào ngày 30/9/2019 , Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong đó, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định rõ về thời điểm đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử và thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

      Thời điểm đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

      Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

      Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

      Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

      Chú ý: Theo khoản 2 điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 14/11/2019) đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, việc thực hiện triển khai hóa đơn điện tử vẫn được áp dụng theo các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây :

         a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

         b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

         c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

         d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

         đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

         e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).

 

      Vì vậy , kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên hết hiệu lực thi hànhviệc triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được áp dụng hoàn toàn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và TT 68/2019/TT-BTC.

 

      Một số nội dung liên quan:

      1. Tìm hiểu và làm quen về HĐĐT( hóa đơn điện tử) năm 2019 https://dailythuequangninh.com/nhung-quy-dinh-su-dung-hddt-hoa-don-dien-tu-2019/

      2. Lập hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê không? https://dailythuequangninh.com/lap-hoa-don-dien-tu-co-duoc-kem-bang-ke-khong/

      3. Có nhất thiết phải có chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử hay không? https://dailythuequangninh.com/co-nhat-thiet-phai-co-chu-ky-dien-tu-cua-nguoi-mua-tren-hoa-don-dien-tu-hay-khong/

      4. Có được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy hay không? https://dailythuequangninh.com/co-duoc-su-dung-song-song-hoa-don-dien-tu-va-hoa-don-giay-khong/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!