CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN GIẤY KHÔNG?

  • Căn cứ Điều 35 và Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về tính hiệu lực của các văn bản quy định về Hóa đơn điện tử, cụ thể:

Điều 35: Trong thời gian từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 36: DN được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện đầy đủ các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

  • Kết luận: Đến ngày 31/10/2020, các đơn vị được sử dụng song songhóa đơn đặt in và HĐĐT và được sử dụng đến khi chuyển sang HĐĐT theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!