CÓ NHẤT THIẾT PHẢI CÓ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HAY KHÔNG?

  • Tại công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn: “Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,…thì người bán lập HĐĐT cho người mua theo quy định, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký người mua.
  • Chữ kí điện tử
    Chữ kí điện tử

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và Điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên HĐĐT.”

  • Căn cứ Công văn 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn: “ Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa dịch vụ giữa Công ty Trần Anh và người mua như: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác thì Công ty Trần Anh lập HĐĐT cho người mua theo quy định, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.”
  • Kết luận: Khi người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua thì không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!