Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Với trường hợp doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp đi vào hoạt động và muốn tạm ngừng kinh doanh sẽ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.Sẽ có những thủ tục cần phải thực hiện để doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn A&T chúng tôi sẽ thực hiện hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đảm bảo nhanh gọn nhất, việc này được áp dụng với tất cả các loại hình doanh nghiệp như:

 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần
 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty hợp danh


Hình minh họa

Lưu ý:
1. Thời gian được tạm ngừng tối đa theo quy định

Được tạm ngừng tối đa 2 năm
Mỗi lần tạm ngừng tối đa là 1 năm, và được quyền gia hạn tạm ngừng 1 lần

2. Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động phải được gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh:

Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
Quyết định tạm ngừng hoạt động.
Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận (Việc này sẽ do cơ quan thuế gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh –theo Luật Doanh Nghiệp 2014 sẽ không phải gửi hồ sơ đến cơ quan thuế).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!