Lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế

    Dịch vụ lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế sẽ áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Tuy nhiên, có nhu cầu rà soát, hoàn thiện lại hệ thống sổ sách kế toán, lập quyết toán thuế cho một hoặc nhiều năm tài chính.
*** Những công việc sẽ được thực hiện:

Bước 1- Tiếp cận và phân tích hồ sơ: Cán bộ của Đại lý thuế A&T sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp; Kiểm tra lại chứng từ gốc so với số liệu đã kê khai hàng tháng, quý từ đó phát hiện những sai sót.

Bước 2: Đưa ra phương án xử lý:

Đại lý thuế A&T sẽ đưa ra các phương án xử lý như: Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ phù hợp với chứng từ gốc.

Tiếp theo, Đại lý thuế A&T sẽ tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ như mất chứng từ, chứng từ không hợp lý, hợp lệ.

Cân đối chốt số liệu, chứng từ kế toán, doanh thu lãi lỗ.


Khai báo & quyết toán thuế

Bước 3: Hoàn thiện sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính:

Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán (Bản cứng và bản mềm)

Lập báo cáo tài chính, QTT

Bước 4: Giải trình quyết toán thuế:

Sau khi hồ sơ hoàn thành, khi đoàn kiểm tra của cơ quan thuế đến làm việc Đại lý thuế sẽ là người trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.

Cam kết nếu phát sinh các khoản phạt trong phạm vị của Đại lý thuế chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!